آموزش رشد فردی

بدانید که شما نمیتوانید همه خواستههای دیگران را بر آورده کنید. از عبارت توسعه فردی استفاده و سواستفادههای زیادی شده و درباره اختصاص دادن زمان و تعهد که بزرگترین سرمایههامون هستن هم حرفهای زیادی گفته شده. از سرعت گام خود بکاهید، فرصتی را به فکر کردن اختصاص بدهید. گام چهارم: برای تعهد خود به توسعه فردی، زمان و بودجه به آن اختصاص دهید.

تیپ ESFP بسیار راحت است و خود و دیگران را میپذیرد. این تیپ وقتی به مشکلی برخورد کند آن را به عنوان یک چالش جدید میپذیرد. کوچینگ کارکنان به سوی هدفی فراتر از پاداش و ترفیع سوق می دهد؛ آن ها می خواهند در تحقق یک چشم انداز و ماموریت معنادار سهمی داشته باشند. سعی کنید با کم کردن هزینه ها این برنامه عملی را ارتقا بخشیده و انگیزه بیشتری کسب نمایید. برای اطمینان از اینکه هر هدف و استراتژی، قابل دستیابی و واقع بینانه است باید زمان مورد نظر برای اتمام و همچنین هزینه هر فعالیت را ذکر کنید.

به جای اینکه فکر کنید چه باید بکنید، به این توجه کنید که چه میخواهید بکنید. تیپ ENFP از اینکه داستان تعریف کند لذت میبرد. این تیپ از موسیقی، غذا، نوشیدنیها و سرگرمیها لذت میبرد. او از گردهماییهای بزرگ لذت میبرد. با نشاط است و از هر کاری که میکند و از هرچه می بیند لذت میبرد. ما یاد گرفتهایم که راهحل مشکلات را باید در درون خودمان جستوجو کنیم؛ اما برای این کار به کمک نیاز داریم. همه ما می تونیم عادت ها ، باورها ، رفتارها و در نهایت حال خودمون رو عوض کنیم ، در دوره توسعه فردی “من عوضی” تلاش می کنیم اول خودمون رو بشناسیم و بهترین خودمون رو طراحی کنیم و به سمتش حرکت کنیم .

پس قدم اول در زمینه توسعه فردی شناخت خوده ، شناخت خود یعنی به توانمندی و ارزش های شخصی خودمون آگاه بشیم ، نیازهای خودمون رو بشناسیم تا بتونیم در قدم بعدی بر اساس اون ها چشم اندازی معنا دار تو زندگیمون ترسیم کنیم . در پایین این سلسله مراتب، نیازهای فیزیولوژیکی اولیه مانند غذا،آب،مسکن،استراحت، رابطه جنسی و خواب؛ یعنی اصول اولیه بقا وجود دارد. وقتی درگیر پروژه خود میشود زمان و نیازهای جسمانی خود را فراموش میکند. این تیپ به معیارهای اجتماعی توجه دارد و نگران جایگاه خود در جامعه است.

دنبال تنوع و چالش است و پیوسته در این فکر است که روش تخیلی را برای انجام دادن کارهایش انتخاب کند. مدیتیشن: مدیتیشن یا مراقبه روشی است که در آن تمرکز را تمرین میکنید. بسیاری از افراد برای رسیدن به آرامش ذهنی و همچنین آگاهی و کاهش استرس و اضطراب مدیتیشن انجام میدهند. این سختیها ما را سست میکنند و احتمال تسلیم شدن ما را افزایش میدهند. او مشاغلی را ترجیح میدهند که ایدهآلهای آنها را منعکس کند و به دیگران الهام و هماهنگی ببخشد.

به تفاوت احساسات واقعی خود و احساساتی که نشان میدهید توجه داشته باشید. با مهر و محبت خود دیگران را تحت الشعاع قرار میدهد. این تیپ دوست دارد با تحسین شدن، مورد احترام قرار گرفتن و تأیید شدن از ارزش خود مطمئن شود. تیپ ESFJ برای خود و دیگران بایدها و نبایدهای فراوانی دارد. تیپ ESFJ در ارتباط با دیگران مهربان، دلسوز و ملاحظهکار است. بهبود این مهارت میتونه شما رو به یک ارتباط گیرنده ی بهتر با همکاراتون تبدیل کنه. بهعبارتدیگر، باید بدانید برای رسیدن به یک هدف خاص کدام مهارت را باید بهبود دهید و سپس بر روی همان مهارت کار کنید.

طرز فکر هر کسی نسبت به هر موضوعی نشانگر میزان موفقیت شما درباره همان موضوع خاص است. بیاموزید به همان اندازه که از دیگران حمایت میکنید از آنها حمایت بخواهید. محبوبیت این ارز دیجیتال از همان ابتدا خود را نشان داد؛ بهطوری که درست یک ماه بعد از معرفی پروژه، وبسایت رسمی این پروژه بیش از یک میلیون بار بازدید شد. در پس این سوال مهم و اساسی که من کی هستم لازمه یک قدم به سوی خود شناسی برداریم . آماده است که از خود گذشتگی کند تا پایبند تعهدات خود باقی بماند.

این برنامه باید شامل مراحل واضح و کاربردی باشد که به کارمندان کمک کند تا در زمینه پیشرفت شغلی خود بهتر عمل کنند. درون ذهن هر کدوم از ما باورها و نگرش هایی هست که نه تنها هیچ کاربردی برای خودمون نداره بلکه به ما آسیب های جدی هم زده ، بخش از فرآیند توسعه گشتن و یافتن باورها و نگرش های آسیب زننده ، ناکارآمد و مخربه که مانع از رشد و توسعه فردی میشن ، برای توسعه لازمه نگرش ها و باورهای ناکارآمد فعلی رو با باورها و نگرش های کارآمد عوض کنیم . بخش زیادی از انرژی ما هر روزه بابت استرس و عدم توانایی مدیریت اون از بین میره ، استرس یعنی فشار عصبی که انسان متحمل میشه و این فشار از تلاش نا آگاهانه برای کنترل چیزی است که در کنترل ما نیست .

توسعه مهارت: توسعه مهارت یکی از موارد مهم پتانسیل انسانی در توسعه فردی است که به واسطه آن می توانید توانایی های خود را بنا به دلائل شخصی یا حرفه ای توسعه دهید. پس از مدتی شما می توانید مشکلات دیگران را شناسایی کنید و برای آنها راهکار ارائه دهید و از این طریق برای آنها ارزش ایجاد می کنید. بنابراین، HIGH5 برای شناسایی نقاط قوت و جایگزین کردن آنها به جای نقاط ضعف طراحی شده است. اگر صحبت آنها مورد سؤال و تردید قرار بگیرد ممکن است افسرده شود. دوست دارد که به شدت مورد توجه قرار بگیرد، تائید شود و به خاطر کارهایی که برای دیگران میکند مورد تأیید و تحسین واقع شود.

توسعه فردی ( پیشرفت شخصی )، راهی است برای رسیدن به آرزوها و آمالی که ممکن است فراموششان کرده باشیم. توسعه فردی چیست ؟ یکی از راههای موفقیت در اجرای برنامه توسعه فردی خودباوری و اعتمادبه نفس است. از مزایای شرکت در دوره های توسعه فردی میشه به شناخت خود ( ارزش ها ، نگرش ها ، توانمندی ها ، نیازها ) ؛ طراحی یک زندگی معنا دار و خلق یک هویت خود ساخته بر اساس واقعیت های موجود اشاره کرد .

باید توجه داشت که مقایسه فرد با شخصی که می خواهد از او الگوبرداری کند باید این درک را ایجاد کند که چه چیزی باعث شده آن ها در انجام کار مهارت کافی داشته باشند. اگر بداند انجام دادن کاری چه مدت طول میکشد، میتواند برایش تولید مشکل کند. این موضوع برایش مهم است که دیگران در چه شرایطی قرار دارند. به برنامه توسعه شخصی نیاز دارید تا تصمیمهای بهتری بگیرید و همیشه یادتان باشد که چه هدفی در ذهن داری، وقتی خودتان را برای آینده آماده کرده باشید، احتمال موفقیت شما افزایش مییابد و خطرش خیلی کمتر است که اوضاع از کنترل شما خارج شود یا شکست بخورید.

میخواهم شما را همراهی کنم تا زندگی خود را کمی بهتر کنید. به خلاقیت ها، خوشبینیها، فرد گرایی، پشتکار، خودانگیزش، ادراکی بودن، کنجکاوی، ابراز کننده بودن، دوستانه بودن و سازگاری خود بها بدهید. برای هر فرصتی که جهت توسعه فردی برای کارکنان در نظر میگیرید، هدفی را تعیین کنید تا نشان دهد که فرد مورد نظر در حال تلاش برای دستیابی به آن هدف مرتبط است. یک همراه داشته باشید تا کارها و وظایف را با او به اشتراک بگذارید. نخواهید که همه کارها را بکنید.

تصور کنید میخواهید برای کسب و کار خود دوره برنامه ریزی کنید ولی دقیق نمیدانید برنامه ریزی به چه معنی است و چه کار باید بکنید. باید بدانید چه شخصیتی دارید و قرار است چه تغییراتی در خود ایجاد کنید. سعی کنید از میزان استرس خود بکاهید و به آنچه تاکنون به آن رسیدهاید رضایت بدهید. »، بنابراین کسی که هرگز از هیچ برنامه رشد فردی استفاده نکرده، با ایجاد یک چک لیست توسعه فردی یکساله، بار بزرگی را بر روی دوش خود قرار میدهد که به احتمال زیاد از پس آن برنمیآید. محدودیتهای خود را بشناسید و آنها را بپذیرید.

در واقع توسعه فردی به افراد نمیگوید چه کاری باید انجام دهد، بلکه به آنها یادآوری میکند که برای موفقیت باید از انجام چه فعالیتهایی دست بکشند. وقتی روی پروژهای کار میکنید به این توجه کنید که به چه چیزهایی نیاز دارید. هر از چندگاهی به آن مراجعه کنید و ببینید چقدر طبق آن عمل میکنید.

از تصمیمگیریهای عجولانه که ممکن است بعداً از آن ناراحت شوید خودداری ورزید. تا زمانی که از شما درخواست کمک نشده، پیشنهاد کمک ندهید. به ارزشها و هدفهای خود توجه کنید تا به معنای زندگی خود پی ببرید. ممکن است نتواند به راحتی با دنیای درون و احساسات خود کنار بیاید.

اگر بخواهیم این بخش را در یک پاراگراف خلاصه کنیم میتوانیم اینطور بگوییم که: همه ما از اهمیت مهارتهای توسعه فردی در دنیای امروز آگاهیم و میدانیم که باید این مهارتها را هرچه سریعتر یاد بگیریم و در زندگیمان پیاده کنیم. از سوی دیگر ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا اصلا باید تفاوتی بین کار و زندگی ما وجود داشته باشد؟ فراموش نکنید دوج کوین از کد لایت کوین خلق شده است و لایت کوین هم خود از کد بیت کوین به وجود آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید