خلاصه کتاب انقلاب در ثروت آفرینی

McKinsey، کمپانی مشاوره مدیریتی، به این موضوع دست یافت که مشتری ناراضی در مورد تجربهی بد خود با بین ۹ تا ۱۵ نفر صحبت میکند. در حقیقت ۱۳% از مشتریهای ناراضی با بیش از ۲۰ نفر دربارهی تجربه خود حرف میزنند. این رقم به شما کمک میکند که بدانید چند نفر از مشتریان شما به کسب و کارتان دوباره مراجعه میکنند.

در نهایت باید بدانید که هر چند استراتژیهای بسیار متنوعی برای بازاریابی وجود دارد، اما میتوان دو نوع اصلی آن را بازاریابی تجارت به تجارت و تجارت به مشتری در نظر گرفت. در نهایت بگذارید یک بار دیگر مهمترین پیام این مدل را با هم مرور کنیم: قبل از اینکه بتوانید در سبد خرید مشتریان جایی داشته باشید، باید در ذهنشان جایگاهی برای خود ساخته باشید. زمانی که استراتژیهای حفظ مشتری را برای خودتان طراحی میکنید، شیوههای زیر را که جزو بهترینها هستند، در نظر داشته باشید. در غیر این صورت به جای اقیانوس آبی، سر از بیابان بی آب و علفی در می آورید که رشدی در آن حاصل نخواهد شد.

رهبران باید استراتژی خود را به گونه ای به نیروی کار ابلاغ کنند که نه تنها امور صورت پذیرند، بلکه دلیل انجام کارها نیز درک شوند. چون مسیر رسیدن به استراتژی نه از درون عددها بلکه از جایی میان تفکر آنها میگذرد. استراتژی قیمت گذاری کاهشی غالبا برای دریافت کنندگان اولیه محصول تعریف می شود. در حال حاضر با اصول اولیه استراتژی دیجیتال و کمپین دیجیتال مارکتینگ آشنا شدهاید. این وضعیت موجب شد تا تعاریف سیاست ملی، استراتژی و تاکتیک در دوران جنگ جهانی اول که از گستردگی زیادی برخوردار بود و کشورهای درگیر مجبور به نبرد در چند جبهه بودند ناکارا جلوه کند. يعنی به جای سرمايه گذاری روی يک محصول يا تک محصولی شدن، در چند زمينه مختلف اقدام به ارائه محصولات می گردد.

در حین اینکه شروع به جمعآوری ایدههایی برای برنامههای بازایابی حفظ مشتری میکنید، راهاندازی یک یا چند مورد از کپینهای زیر را نیز در نظر داشته باشید. هرگز محصولات و خدماتی را بیش از آنچه تولید کردهاید به فروش نرسانید و در مورد آنها ادعاهای خلاف واقع نداشته باشید. 2. به جای اهداف کسب و کار خود (فروش بیشتر)، نیازهای مشتری را درنظر بگیرید. “واقعبینانه”، به این معنی که آنها خیلی بلند و دور از دسترس نیستند و “ملموس”، به این معنی که شما میتوانید اهداف خود را با حواس خود تجربه کنید. » از پاسخهای آنها میتوانید تعداد رواجدهندهها، افراد منفعل و بدگوهایی را که دارید، محاسبه کنید. شما میتوانید نرخ رویگردانی را در دورههای مختلف زمانی اندازهگیری کنید، اما این نرخ اغلب به طور سالانه محاسبه میشود.

فقط باید این نکته را درنظر داشت که به منظور موفقیت در اجرای این استراتژی ها، شرکت باید بتواند سریعاً به تغییرات بازار واکنش نشان دهد و بتواند راه حلهای جدید بازار را به سرعت پیشبینی کند، تا سود زیادی ببرد، زیرا تا زمانی که بخواهد خودش را با تغییرات فعلی بازار تطبیق دهد، تحولات جدیدی به وجود آمده است. کسبوکار شما در هر زمینهای قرار میگیرد، باید در استراتژی بازاریابی بازگشتی شما منعکس شود و مشخص کردن اهداف، به شما در انتخاب استراتژی مناسب کمک میکند. در زومیت شما قادر به تغییر تصویر پروفایل خود هستید، هر گونه تصاویر زننده، مستهجن، بیربط و توهین آمیز حذف خواهد شد.7. 1- اندازه تنگ: تنگ بزگتر می تواند ماهی بزگتر را در خود بپروراند.

سعی کنید با یک استراتژی بازاریابی خوب قیمتها را در اندازه نرمال نگه دارید. باشگاه مشتریان یا همان باشگاه وفاداری مشتری یکی از بخشهای پررنگ در استراتژی بازاریابی محسوب میشود. البته به این معنا نیست که وفاداری به برندها در ایران وجود ندارد بلکه فرضیهای که به آن اشاره میکنیم در مورد کمرنگ بودن وفاداری به برندها در ایران است. مثلا برند استارباکس یکی از بهترین نمونهها در زمینه برنامههای وفاداری مشتری است.

استراتژی ثبات به مفهوم حفظ موقعیت موجود است و این در حالی است که اولاً شرکت وضعیت مناسبی داشته و تهدید خاصی در آینده متوجه آن نمی باشد. استراتژی تهاجمی در زمانی به کار می آید که یک کسب و کار برای توسعه موقعیت خود در بازار، گامهای خاصی برای مقابله با رهبر بازار بردارد. توسعه بازار مستلزم گسترش بازار بالقوه از طریق افزودن مشتری و کاربران جدید، در حالیکه نفوذ در بازار شامل رقابت برای تصرف سهم بیشتری از تعداد ثابتی مشتری میباشد. نرخ ریزش مشتری را ردیابی کنید و سپس استراتژیهای بازایابی حفظ مشتری برای کاهش آن توسعه دهید.

ایجاد تمایز و کاهش هزینه بهطور همزمان دنبال میشود. رئیس کل بانک مرکزی افزود: درست است که طی سالهای اخیر، با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه، دولت مجبور به تسعیر ارز شد و پایه پولی افزایش یافت اما همچنان موتور نقدینگی روشن است. این دو شرکت، امور مالی و سرمایهگذاری مشتری را مدیریت میکنند؛ اما (بهصورت کلی) گلدمن ساکس، برقراری روابط شخصی با میزان تماس بالا را در اولویت قرار میدهد، در حالی که ئی-ترید به برقراری روابط با استفاده از فناوری پیشرفته و بهصورت سلف سرویس ارجحیت میدهد.

اندازهگیری و تفسیر عملکرد برند: این به شما کمک میکند تا با تحلیل تأثیر مالی سرمایهگذاریها و هزینههای بازاریابی برند، زنجیره ارزش برند را درک کنید. بهترین راه برای درک چگونگی بهتر شدن خدمات به مشتریان و ادامهی آن خدمات این است که از آنها بپرسید چه چیزی را دوست دارند، میخواهند و نیاز دارند. در بازاری رقابتی که کسبوکارها بر سر مشتری رقابت میکنند، رضایت مشتری به عنوان یک وجه تمایز کلیدی حساب میشود. کسبوکارهایی که در این فضاهای رقابتی دشوار موفق میشوند که رضایت مشتری را به عنوان یک جزء اصلی از استراتژی کسبوکار خود در نظر میگیرند. دو کسبوکار که دقیقاً یک محصول شبیه به هم ارائه میدهند را تصور کنید.

هنگامی که اطلاعات جمعیت شناختی مدنظر را تعیین می نمایید؛ دانش ، نگرشها و رفتارهای مشتریان مدنظر قادر است تا استراتژی بازاریابی مناسب تری را انتخاب کنید. این نظام آموزش و پرورش کنونی؛ حتی نتوانسته شوق آموختن را در دانش آموزان برانگیزد. نظام آموزش و پرورش دولتی به جای آماده کردن آنها برای کار در اقتصاد آینده، همچنان به گذشته چسبیده است.

بر روی بیش از ۱۵۰ حرکت استراتژیک دنیا در بیش از ۳۰ صنعت متفاوت در طی ۱۰۰ سال گذشته است. از سوی دیگر موانع میتوانند حرکت Flywheel را کند کنند. دیگر دوران تبلیغات پوچ و ارائه محصولات تکراری به بازار به سر آمده، مشتریان از شما انتظار دارند که حرفی تازه بزنید و محصولی تازه و نو به بازار عرضه کنید. از این روی برای کمک به تسهیل ارتباطات کسب و کار و ایجاد روابط جدید، شرکت ها به مدیران توسعه بازار نیاز پیدا می کنند. اولین تصوری که در آنها ایجاد میکنید باید به حدی شگفتانگیز باشد که همیشه در ذهنشان بماند و سبب شود که دوباره به شما مراجعه کنند.

شما در عین حال باید از بازاریابی احتباس برای حفظ مشتریان موجود در چرخهی خریدار استفاده کنید و آنها را تشویق کنید که دوباره و دوباره به شما مراجعه کنند. آنها نیازمند چیزی هستند که شما میفروشید، و در عین حال با ارزشهای برند شما هماهنگ میشوند. بنابراین ضروری است که تجاربی استثنایی و فوقالعاده را در اختیار مشتریان قرار بدهیم تا تعداد کسانی که دوباره به ما مراجعه میکنند بیشتر و بیشتر شود. برای اینکه دوباره برای مشتریانتان بازاریابی کنید، اول باید بدانید که آنها چه کسانی هستند. برای اطمینان از اینکه بهترین مشتریان را از ابتدا جذب خود میکنید، یک شخصیت خریدار دقیق را ایجاد کنید که دقیقا مشخص میکند برندتان میخواهد چه کسانی را به داخل قیف خرید بکشاند.

همانطور که حدس زدهاید، هنگام ایجاد یک استراتژی موفقیتآمیز برای مدیریت برند، چندین عامل وجود دارد که باید آنها را در نظر بگیرید. برای پیدا کردن این رقم، باید از مشتریانتان پرس و جو کنید و از آنها بخواهید تا به پرسش زیر در مقیاس یک تا 10 پاسخ دهند: «چهقدر احتمال دارد که شرکت ما را به یک دوست یا همکار پیشنهاد کنید؟ در ابتدا باید «اینفلوئنسر» (Influencer) را تعریف کنیم.

تعریف محصول و خدمات: محصولات خود را بشناسید. مشتریان موجود میتوانند در خرید خود 67٪ بیشتر از مشتریان جدید پول خرج کنند. هزینهی به دست آوردن یک مشتری جدید نسبت به نگه داشتن یک مشتری موجود میتواند تا 5 برابر بیشتر باشد. مطالعهای صورت گرفته توسط InfoQuest، که در زمینه تحقیقات بازار فعالیت دارد، نشان میدهد که مشتری که کاملاً رضایت دارد ۲٫۶ برابر بیشتر از مشتری که تا حدی رضایت دارد در میزان درآمد تأثیر گذار است. استراتژی اقیانوس آبی چه راهکارهایی برای رقابت در بازار دارد؟ این شرکت این استراتژی را بعد از تولید صفحات نمایشگر حساس به تماس مورد استفاده قرار داد. در این بخش نیز ارزش طول عمر مشتری به بررسی و اندازهگیری میزان ارزشی که حتی مشتری برای یک کسب و کار خلق میکند میپردازد.

در حالی که این رقم لزوما نشاندهندهی تعداد مشتریهای بازگشتی شما نیست، اما میتواند برای تعیین اینکه چه تعداد از مخاطبان شما به طور منظم با برند شما تعامل دارند، مفید باشد. هر کدام از مشتریها که به شما نمرهی ۷ به بالا بدهند، میتوانید آنها را مشتریهای رضایتمند تلقی کنید و با اطمینان خاطر میتوانید انتظار بازگشت این مشتریهای را داشته باشید تا دوباره از شما خرید کنند.

دیدگاهتان را بنویسید