خلاصه کتاب انقلاب در ثروت آفرینی

اغلب، شرکت بخشی از واحد های خود را می فروشد تا برای سرمایه گذاری خاص یا خرید شرکت های دیگر تامین سرمایه نماید. در نهایت، زمانی که فرصت هایی برای رسیدن به اهداف تان در زندگیتان بدست می آورید طبعاً به سمت آنها می روید، بدیهی است که زمانی که فرصت هایی کوتاه مدت برای رشد و دستیابی به اهداف بلند مدت برندتان حاصل می گردد بایستی در برنامه و مسیر خود تجدید نظر نمایید. استراتژی برند برای دستیابی به این هدف کاملاً متفاوت است از استراتژی کسب و کاری که می خواهد سهم بازار یک شرکت رهبر در یک طبقه خاص را بدست آورد، و به همین دلیل تعریف هدف نقطه شروع اساسی برای هر استراتژی برند است.

استراتژی برند به برنامه بلند مدت توسعه موفق یک برند به منظور دستیابی به اهداف ویژه اطلاق می گردد. به گفته استوری (۱۹۸۹)، «جنبه نرم مدیریت استراتژیک منابع انسانی» أکید بیشتری بر جنبه روابط انسانی مدیریت کارکنان دارد و به موضوعاتی همچون توسعه مستمر، ارتباطات، مشارکت، امنیت شغلی، کیفیت زندگی کاری، تعادل میان کار و زندگی می پردازد. استراتژی هایی مانند رسوخ در بازار و توسعه بازار به گونه ای هستند که می توان به میزان زیادی از مزایای ناشی از تمرکز بر گروه خاص از مشتریان استفاده کرد. استفاده هوشمندانه از گیمیفیکیشن به پیشرفت کسبوکار شما کمک زیادی میکند.

به این ترتیب، چگونگی درک مردم از کسبوکار را خودتان شکل میدهید. استراتژی برند موثر، ایده ای هماهنگ کننده است که تمامی رفتارها، اقدام ها و ارتباطات حول آن شکل میگیرند. استراتژی برند بر مبنای یک چشم انداز شکل میگیرد، با استراتژی کسب و کار همسو است، در ارزش ها و فرهنگ شرکت ریشه دارد و منعکس کننده درک عمیقی از نیازها و ادراک های مشتری می باشد.

یک استراتژی جامع برند بر تمام جنبه های کسب و کار تأثیر می گذارد و مستقیماً با نیازها و احساسات مشتری و محیط های رقابتی مرتبط است. آمیخته کردن تجربه نوشیدن قهوه با سبک زندگی روشی بود که استارباکس با به کارگیری آن از بازار رقابتی یا اقیانوس قرمز خارج شد و روند جدیدی را در صنعت آغاز کرد.

زمانی که شما مشتریان خود را بر اساس سلایق، انتظارات، باورها، جهانبینی و نیازهایشان دستهبندی کنید و یک برنامه بازاریابی اختصاصی برای هر یک بریزید، کل کار شما به نام بازاریابی گوناگونی شناخته میشود. این روند چشم ایشان را بر وضعیت و داستان وحشتناک فردا بسته است. آیا این تصویر با پیام شما همخوانی دارد یا فقط چیز جالب یا خندهداری بوده است که به صراحت میتواند مخاطبان شما را گیج کند؟ همچنین این انعطافپذیری باعث ایجاد خلاقیت در کمپینهای بازاریابی شما میشود. به عنوان مثال در سطح حسابهای رسانههای اجتماعی این برند نیز یکپارچگی نام تجاری آنها بسیار واضح است. استراتژیهای برندسازی برنامههای عملیاتی هستند که سازمانها برای تمایز محصولات، خدمات و هویت خود از رقبایشان از آنها استفاده میکنند.

از آنها بخواهید دلیل خودشان برای استفاده نکردن از خدماتتان را توضیح دهند. محتوا (بر اساس دستورالعملهای برند) باعث میشود که مردم با شما تعامل کنند، به جای آن که بخواهید به زور تبلیغات محصولات و خدماتتان را به آنها بفروشید. نتایج تحقیقات آژانسهای نظارت بر مصرفکننده آمریکا : بین ۷۰ تا ۷۵ درصد از بازاریابان حاضر در بازاریابی شبکه ای به درآمدهای بالا نمیرسند.

ماده ۱۷۴ـ شوراهای اسلامی و شهرداری ها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید: الف – كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در كاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با كاربریهای مسكونی همان منطقه باتوجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهرهبرداری از واحدهای احداثی این كاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاك، ناشی از اجرای طرحهای توسعة شهری ب ـ تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینههای خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری ها از عوارض بر املاك به عوارض ناشی از مصرف و خدمات د ـ تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداری ها هـ ـ افزایش تراكم زمینهای مشجر با سطح اشغال كمتر نسبت به زمینهای غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر و ـ تقویت ساز و كارهای مدیریت و نظارت بر هزینهكرد شهرداری ز ـ برونسپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری ها به سمت هزینهكرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرائی ماده ۱۷۵ـ در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها: الف ـ سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداری ها است.

یک استراتژی برند مشخص و اجرا شده بر تمامی جنبههای کسبوکار شما تاثیر دارد و به طور مستقیم با نیازهای مشتری، احساسات او و محیط رقابتی مرتبط است. با جهتگیری سنجیده بخش صنعت به سوی صادرات، که معمولا ترکیبی است از برنامهریزی ارشادی و کمکهای مستقیم و غیرمستقیم دولتی. در ابتدا بیایید مشخص کنیم که بزرگترین تصور غلطی که درمورد استراتژی برند وجود دارد چیست. برندینگ یا برندسازی چیست؟ در این مقاله شما را با تعریف برندینگ و ۷ تکنیک کاربردی برای رسیدن به استراتژی برند قدرتمند آشنا خواهیم کرد.

برندینگ یا برندسازی (branding) در اصل ایجاد یک ذهنیت مشخص و تعریف شده برای مخاطب شماست و تمام تلاشهایی است که برای دیدهشدن محصولات و یا خدمات سازمان شما برای افزایش آگاهی از برند در ذهن مخاطبان انجام میشود. این استراتژی سبب افزایش حاشیه سود و بازده بیشتر سرمایه خواهد شد. بنابراین به هر یک از این بازیگران، سهم کمتری از سود و درآمد تعلق میگیرد. مقصودی: این مفهوم بر موفقیت تاثیر میگذارد، زیرا به توانایی کسب درآمد و انجام کارهای خوب در جهان بستگی دارد. این بازار نه آنچنان ساده است که امکان کسب درآمد بدون هیچ زحمتی را داشته باشید و آنچنان پیچیده و غیرقابل پیشبینی است که نتوان از آن کسب درآمد کرد.

این دو نقطه را به هم وصل کنید. برخی معتقدند که این دو چیزهایی مستقل از هم هستند و برخی بر این باورند که استراتژی محتوا بخشی از استراتژی برند است. برندها یک شبه ساخته نمی شوند، بنابراین استراتژی برندتان نبایستی بر تاکتیک های کوتاه مدت تمرکز کنند بلکه بایستی بر اهداف بلند مدت و رشد پایدار بنا گردد. در بخش های مرفه جهان نیز؛ گسترش فراوان کارهای خدماتی و دانش پایه را شاهد هستیم که وقت و انرژی بس کمتری از فعالیت های متکی به زور بازو و عرق ریزی در راه تامین زندگی کارکنان، نیاز دارند. رقابت از جمله مفاهیم مقدسی است که سالیان دراز در فضای کسب و کار، بر ذهن بسیاری از مدیران جهان حکمرانی کرده است.

این موضوع کمک کرده تا این برند تبدیل به یکی از برندهای شناخته شده جهان شود. این عوامل محرک و عواملی مانند این برای تقویت رابطه شما با مشتری و همچنین ایجاد وفاداری مشتری به شما کمک میکند. شما نیازمند برداشتن گام ها و گرفتن تصمیماتی قبل از حرکت به سمت مرحله تاکتیک به منظور توسعه برند دارید، که در این قسمت فرا خواهید گرفت. اتحادیه اروپا در اصلاحات و پیشرفت، کُند یا خیلی کُند حرکت م یکند. خیلی از متخصصان سئو فکر می کنند که فقط با تحقیق کلمات کلیدی می توانند به این هدف برسند اما اگر اینگونه بود، همه پیروز می شدند!

ما چون به دنبال نوسان هستیم و میخواهیم سوار موج شویم، سعی میکنیم خیلی سمت صندوق قابل معامله نرویم. استراتژی رهبری هزینه ، که هدف آن کسب برتری در رقابت از طریق تولید محصول با کمترین هزینه ممکن نسبت به رقبا می باشد.بدین منظور روش پیشنهادی پرتر تولید در حجم زیاد و با قیمت کم است که اصطلاحاً آنرا اقتصاد مقیاس (economy of scale) می نامند. به عبارت دیگر، این فرآیند با تعیین اهداف کسب و کارتان شروع می شود.

شما به راحتی در دام فعالیت های کوتاه مدت و تاکتیک هایی که کسب و کار شما را هدایت می کنند، گرفتار می شوید، اما در هنگام ایجاد برند، ممکن است دچار اشتباه بزرگی شوید. همچنین گام هایی برای ایجاد یک برنامه اجرایی برند تعیین می کند و رسیدن به این اهداف از طریق تاکتیک های ویژه امکان پذیر است. استراتژی برند نقشه راهی است که بازاریابی را راهبری مینماید، فروش بیشتر برای فروشندگان را تسهیل می کند و برای کارکنان وضوح، معنا و الهام را به ارمغان می آورد.

بنابراین حفظ مشتری یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت در فروش به حساب میآید. ” این یعنی خلاقیت محض، رشد سرعتی و در نهایت رقابت فعال. در نهایت این سازگاری باعث تشخیص نام تجاری شما شده و منجر به وفاداری مشتری به شما خواهد شد. و این تصویر براساس احساساتی است که براساس تجربیات خوب یا بد با شما در ذهن آنها نقش میبندد و میتواند به صورت خوب یا بد در ذهنشان استوار بماند. به آنها بگویید که از چه طریقی میتوانند با شما ارتباط برقرار کنند. زیرا این برندها با استفاده از برندسازی احساسی باعث ایجاد یک جامعه برای نام تجاری خود شدهاند و به این صورت بین برند خود و مشتریان اتصال برقرار کردهاند.

دیدگاهتان را بنویسید