عمل کوچک کردن سینه مردان یا ژنیکوماستی – مجموعه تخصصی پزشکی رخ آرا

در ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول توصیه می شود علاوه بر پانسمان از پدهای بسیار جاذب بر روی نواحی درملن شده و زیر گن عمل ژنیکوماستی (از طریق وب سایت بعدی کلیک کنید) گن استفاده شود. ۲۴ ساعت بعد از عمل بیمار به محل کلینیک جهت دریافت ماساژهای بعد از عمل مراجعه مینماید. برای به … ادامه